Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 januari 2018 - Straatsburg

13. Situatie in Kenia (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Kenia (2018/2511(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, David McAllister, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lucke, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Joachim Zeller, Neena Gill, Lola Sánchez Caldentey, Stanislav Polčák en Francisco Assis.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, Andi Cristea en Michela Giuffrida.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid