Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0295(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0390/2017

Předložené texty :

A8-0390/2017

Rozpravy :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Hlasování :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Zápis
Úterý, 16. ledna 2018 - Štrasburk

14. Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Marietje Schaake (zpravodajka výboru AFET), Christofer Fjellner za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary k výrokům, které nedávno pronesl místopředseda Ryszard Czarnecki a které se týkaly Róży Gräfin von Thun und Hohenstein (předsedající řečníka přerušil a uvedl, že se odchýlil od tématu a připomněl mu ustanovení čl. 162 odst. 2 jednacího řádu), Daniel Caspary, který se vrátil ke svému vystoupení a rovněž k tématu rozpravy (předsedající znovu připomněl ustanoveni čl. 162 odst. 2 jednacího řádu), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling a Arne Lietz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Klaus Buchner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 17.1.2018.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí