Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0295(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0390/2017

Indgivne tekster :

A8-0390/2017

Forhandlinger :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14

Afstemninger :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0006

Protokol
Tirsdag den 16. januar 2018 - Strasbourg

14. Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Marietje Schaake (ordfører for udtalelse fra AFET), Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary, om de udtalelser, som næstformand Ryszard Czarnecki for nyligt var kommet med mod Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (formanden afbrød taleren for at gøre ham opmærksom på, at han fjernede sig fra emnet, og mindede om bestemmelserne i forretningsordenens artikel 162, stk. 2), Daniel Caspary, der genoptog sit indlæg og holdt sig inden for emnet for forhandlingen (formanden mindede endnu en gang om forretningsordenens artikel 162, stk. 2), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling og Arne Lietz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Georgios Epitideios.

Talere: Cecilia Malmström og Klaus Buchner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 17.1.2018.

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik