Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0295(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0390/2017

Esitatud tekstid :

A8-0390/2017

Arutelud :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Hääletused :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Protokoll
Teisipäev, 16. jaanuar 2018 - Strasbourg

14. Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu korra kehtestamise kohta kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marietje Schaake (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Anne-Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary asepresident Ryszard Czarnecki Róża Gräfin von Thun und Hohensteini kohta hiljuti kasutatud sõnade pärast (asepresident katkestas kõnelejat, öeldes talle, et ta on arutelu teemast kõrvale kaldunud, ja tuletas meelde kodukorra artikli 162 lõike 2 sätteid), Daniel Caspary, kes pöördus tagasi oma sõnavõtu ja arutelu teema juurde (asepresident kordas kodukorra artikli 162 lõike 2 sätteid), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling ja Arne Lietz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Klaus Buchner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2018 protokollipunkt 10.1.

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika