Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0295(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0390/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0390/2017

Keskustelut :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Äänestykset :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Pöytäkirja
Tiistai 16. tammikuuta 2018 - Strasbourg

14. Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskeva valvonta ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marietje Schaake (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Anne-Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary varapuhemies Ryszard Czarneckin hiljattain esittämistä Róża Gräfin von Thun und Hohensteinia koskevista huomautuksista (puhemies keskeytti puhujan ilmoittaakseen, että puhuja poikkeaa käsiteltävästä asiasta ja muistutti häntä työjärjestyksen 162 artiklan 2 kohdasta), Daniel Caspary aikaisemmasta puheenvuorostaan sekä käsiteltävästä asiasta (puhemies palautti mieliin työjärjestyksen 162 artiklan 2 kohdan määräykset), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling ja Arne Lietz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Klaus Buchner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 10.1.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö