Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0295(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0390/2017

Pateikti tekstai :

A8-0390/2017

Debatai :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Balsavimas :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Protokolas
Antradienis, 2018 m. sausio 16 d. - Strasbūras

14. Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolė ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Marietje Schaake (AFET komiteto nuomonės referentė), Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Anne-Marie Mineur GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary dėl Pirmininko pavaduotojo Ryszard Czarnecki pastarųjų pareiškimų apie Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (Pirminkas nutraukė prelegentą ir jam nurodė, kad jis nukrypo nuo diskusijų temos, ir priminė jam Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 2 dalies nuostatas), Daniel Caspary grįžo pie savo kalbos ir diskusijų temos (Pirmininkas pakartojo Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 2 dalies nuostatas), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling ir Arne Lietz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Klaus Buchner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 17 protokolo 10.1 punktas

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika