Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0295(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0390/2017

Ingediende teksten :

A8-0390/2017

Debatten :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Stemmingen :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Notulen
Dinsdag 16 januari 2018 - Straatsburg

14. Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marietje Schaake (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary, over de recente uitlatingen van ondervoorzitter Ryszard Czarnecki ten aanzien van Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (de Voorzitter onderbreekt de spreker om hem erop te wijzen dat hij is afgedwaald van het onderwerp van het debat en herinnert hem aan de bepalingen van artikel 162, lid 2, van het Reglement), Daniel Caspary, die terugkomt op zijn opmerkingen en op het onderwerp van het debat (de Voorzitter wijst nogmaals op de bepalingen van artikel 162, lid 2, van het Reglement), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling en Arne Lietz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Klaus Buchner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 17.1.2018.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid