Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0295(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0390/2017

Texte depuse :

A8-0390/2017

Dezbateri :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Voturi :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Proces-verbal
Marţi, 16 ianuarie 2018 - Strasbourg

14. Controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Marietje Schaake (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary, cu privire la recentele comentarii ale vicepreședintelui Ryszard Czarnecki la adresa dnei Róża Gräfin von Thun und Hohenstein [Președintele l-a întrerupt pe vorbitor, precizându-i că s-a îndepărtat de la subiectul dezbaterii și amintindu-i dispozițiile articolului 162 alineatul (2) din Regulamentul de procedură], Daniel Caspary, care a revenit asupra intervenției sale și asupra subiectului dezbaterii [Președintele a reiterat dispozițiile articolului 162 alineatul (2) din Regulamentul de procedură], David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling și Arne Lietz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Klaus Buchner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 17.1.2018.

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate