Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0295(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0390/2017

Predkladané texty :

A8-0390/2017

Rozpravy :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Hlasovanie :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Zápisnica
Utorok, 16. januára 2018 - Štrasburg

14. Kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marietje Schaake (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary, k nedávnym vyjadreniam podpredsedu Ryszarda Czarneckého na adresu Róży Gräfinovej von Thun und Hohenstein (predseda prerušil rečníka, aby ho upozornil, že odbočil od témy rozpravy, a odkázal ho na ustanovenia článku 162 ods. 2 rokovacieho poriadku), Daniel Caspary, ktorý sa vrátil k svojmu vystúpeniu, ako aj predmetu rozpravy (predseda opäť poukázal na ustanovenia článku 162 ods. 2 rokovacieho poriadku), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling a Arne Lietz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Klaus Buchner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 17.1.2018.

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia