Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2988(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000098/2017

Ingediende teksten :

O-000098/2017 (B8-0617/2017)

Debatten :

PV 16/01/2018 - 15
CRE 16/01/2018 - 15

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 16 januari 2018 - Straatsburg

15. De hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in de handelsovereenkomsten van de EU (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000098/2017) van Bernd Lange, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in handelsovereenkomsten van de Europese Unie (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017)

Bernd Lange licht de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Iuliu Winkler, namens de PPE-Fractie, Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, Jarosław Wałęsa, Jeppe Kofod, Arne Gericke, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Ramona Nicole Mănescu, David Martin, Notis Marias, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Mairead McGuinness, Maria Arena, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Joachim Schuster, Max Andersson, Jude Kirton-Darling, Bronis Ropė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández en Karoline Graswander-Hainz.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid