Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 16 януари 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преглед на естонското председателство на Съвета (разискване)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 14 и 15 декември 2017 г. (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  5.1.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Прилагане на макрорегионалните стратегии на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки***I (гласуване)
  5.4.Международно управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г. (гласуване)
  5.5.Жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)
 11.Подкрепа от ЕС за мирния процес в Колумбия (разискване)
 12.Положението в Иран (разискване)
 13.Положението в Кения (разискване)
 14.Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I (разискване)
 15.Глави за търговията и устойчивото развитие в търговските споразумения на ЕС (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (145 kb)
22/11/2018 09:52
  Списък на присъствалите (64 kb)
20/02/2019 09:40
 
Протокол (75 kb)
22/11/2018 09:52
  Списък на присъствалите (12 kb)
20/02/2019 09:40
  Резултати от различните гласувания (39 kb)
31/12/2018 11:06
  Поименни гласувания (111 kb)
20/12/2018 11:46
 
Протокол (268 kb)
22/11/2018 09:52
  Списък на присъствалите (71 kb)
20/02/2019 09:40
  Резултати от различните гласувания (627 kb)
31/12/2018 11:06
  Поименни гласувания (1393 kb)
20/12/2018 11:46
Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност