Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 16 януари 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преглед на естонското председателство на Съвета (разискване)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 14 и 15 декември 2017 г. (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  
5.1.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Прилагане на макрорегионалните стратегии на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки***I (гласуване)
  
5.4.Международно управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г. (гласуване)
  
5.5.Жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)
 11.Подкрепа от ЕС за мирния процес в Колумбия (разискване)
 12.Положението в Иран (разискване)
 13.Положението в Кения (разискване)
 14.Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I (разискване)
 15.Глави за търговията и устойчивото развитие в търговските споразумения на ЕС (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (145 kb) Присъствен списък (64 kb) Резултати от гласувания (155 kb) Резултати от поименно гласуване (1199 kb) 
 
Протокол (75 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (39 kb) Резултати от поименно гласуване (111 kb) 
 
Протокол (268 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (627 kb) Резултати от поименно гласуване (1393 kb) 
Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност