Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 16 januari 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Balans van het Estse voorzitterschap (debat)
 3.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Stemmingen
  
5.1.Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen***I (stemming)
  
5.4.Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030 (stemming)
  
5.5.Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)
 11.EU-steun voor het vredesproces in Colombia (debat)
 12.Situatie in Iran (debat)
 13.Situatie in Kenia (debat)
 14.Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I (debat)
 15.De hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in de handelsovereenkomsten van de EU (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (132 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (148 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1199 kb) 
 
Notulen (72 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (34 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (98 kb) 
 
Notulen (230 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (611 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1368 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid