Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 16 stycznia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Bilans estońskiej prezydencji Rady (debata)
 3.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14-15 grudnia 2017 r. (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  
5.1.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych***I (głosowanie)
  
5.4.Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (głosowanie)
  
5.5.Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 11.Wsparcie UE na rzecz procesu pokojowego w Kolumbii (debata)
 12.Sytuacja w Iranie (debata)
 13.Sytuacja w Kenii (debata)
 14.Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (debata)
 15.Rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych zawieranych przez UE (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (130 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (148 kb) Wyniki głosowań imiennych (1199 kb) 
 
Protokół (72 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (34 kb) Wyniki głosowań imiennych (100 kb) 
 
Protokół (233 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (616 kb) Wyniki głosowań imiennych (1306 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności