Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Utorok, 16. januára 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Bilancia estónskeho predsedníctva (rozprava)
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. a 15. decembra 2017 (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Hlasovanie
  
5.1.Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení***I (hlasovanie)
  
5.4.Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (hlasovanie)
  
5.5.Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 11.Podpora EÚ pre kolumbijský mierový proces (rozprava)
 12.Situácia v Iráne (rozprava)
 13.Situácia v Keni (rozprava)
 14.Kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***I (rozprava)
 15.Kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v obchodných dohodách EÚ (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (130 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (148 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1199 kb) 
 
Zápisnica (73 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (35 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (165 kb) 
 
Zápisnica (232 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (612 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1374 kb) 
Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia