Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 16 januari 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Återblick på det estniska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 14–15 December 2017 (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  
5.1.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Genomförandet av EU:s makroregionala strategier (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder***I (omröstning)
  
5.4.Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (omröstning)
  
5.5.Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)
 11.EU:s stöd till fredsprocessen i Colombia (debatt)
 12.Situationen i Iran (debatt)
 13.Situationen i Kenya (debatt)
 14.Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden ***I (debatt)
 15.Kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (132 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (126 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1199 kb) 
 
Protokoll (71 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (35 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (98 kb) 
 
Protokoll (229 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (600 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1371 kb) 
Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy