Seznam 
Zápis
PDF 228kWORD 73k
Úterý, 16. ledna 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Hodnocení estonského předsednictví Rady (rozprava)
 3.Závěry se zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017 (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Hlasování
  
5.1.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Provádění makroregionálních strategií EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření***I (hlasování)
  
5.4.Mezinárodní správa oceánů: agenda pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030 (hlasování)
  
5.5.Ženy, rovnost žen a mužů a spravedlnost v oblasti klimatu (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 11.Podpora EU zaměřená na mírový proces v Kolumbii (rozprava)
 12.Situace v Íránu (rozprava)
 13.Situace v Keni (rozprava)
 14.Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití ***I (rozprava)
 15.Kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v obchodních dohodách EU (rozprava)
 16.Pořad jednání příštího denního zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:06.


2. Hodnocení estonského předsednictví Rady (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Hodnocení estonského předsednictví Rady (2017/2909(RSP))

Předseda vystoupil s krátkým úvodním prohlášením, ve kterém estonskému předsednictví poděkoval za odvedenou práci.

Jüri Ratas (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Gunnar Hökmark za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Jüri Ratas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


3. Závěry se zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017 (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry se zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017 (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: David Coburn, aby zvednutím modré karty položil otázku Zoltánu Balczóvi, který na otázku odpověděl, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, aby zvednutím modré karty položil otázku Elmaru Brokovi, Maria João Rodrigues k vedení rozpravy, Elmar Brok, který odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula a Iratxe García Pérez.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo a Maria Grapini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:44.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:03.

Vystoupili: László Tőkés k prohlášením rumunského premiéra Mihaie Tudosea týkajícím se vyvěšení vlajky maďarsky mluvící menšiny v rumunském Sikulsku, Eleonora Forenza k rasistickým výrokům, které pronesl jeden z kandidátů v regionálních volbách v Lombardii, Maria Grapini, která protestovala proti vystoupení, které učinil László Tőkés, Stelios Kouloglou k prohlášením prezidenta Donalda Trumpa ohledně některých zemí a Patrizia Toia, aby podpořila výroky, které pronesla Eleonora Forenza.

Vystoupil Gerard Batten k předchozím vystoupením, která podle jeho názoru nejsou procesními námitkami.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) [2017/0056(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0001)

Po hlasování vystoupila Linnéa Engström (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


5.2. Provádění makroregionálních strategií EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění makroregionálních strategií EU [2017/2040(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0002)


5.3. Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0003)

Po hlasování vystoupil Gabriel Mato (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.

Vystoupení

James Carver, Knut Fleckenstein a Enrique Calvet Chambon s žádostmi, aby se hlasovalo elektronicky (Parlament žádost schválil a od pozměňovacího návrhu 241 se hlasovalo elektronicky), Marc Tarabella k vedení hlasování a Gabriel Mato (zpravodaj) k pozměňovacímu návrhu 252.


5.4. Mezinárodní správa oceánů: agenda pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030 (hlasování)

Zpráva o mezinárodní správě oceánů: agendě pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje do roku 2030 [2017/2055(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0004)


5.5. Ženy, rovnost žen a mužů a spravedlnost v oblasti klimatu (hlasování)

Zpráva o ženách, rovnosti žen a mužů a spravedlnosti v oblasti klimatu [2017/2086(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0005)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Linnéa Engström - A8-0377/2017
Urszula Krupa a Daniel Hannan

zpráva Andrea Cozzolino - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Momchil Nekov, Stanislav Polčák a Michela Giuffrida

zpráva Gabriel Mato - A8-0381/2017
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer a Stanislav Polčák

zpráva José Inácio Faria - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák a Seán Kelly

zpráva Linnéa Engström - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Dubravka Šuica.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:54.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

- doporučení výboru ENVI nevyslovit námitku proti návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na intranetových stránkách Europarl.


11. Podpora EU zaměřená na mírový proces v Kolumbii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Podpora EU zaměřená na mírový proces v Kolumbii (2017/3021(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Renate Weber, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Georg Mayer, Elmar Brok, Francisco Assis, Javier Nart, Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Soraya Post, Hilde Vautmans, Helmut Scholz, Laima Liucija Andrikienė, Javi López, Josu Juaristi Abaunz, Francisco José Millán Mon, Isabella De Monte, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Andi Cristea, Boris Zala a Elly Schlein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Julie Ward, Lampros Fountoulis, Nicola Caputo a Georgios Epitideios.

Vystoupil Christos Stylianides.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Rozprava skončila.


12. Situace v Íránu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Íránu (2018/2510(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Jörg Meuthen za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Josef Weidenholzer, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Tunne Kelam, Javi López, David Campbell Bannerman, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Urmas Paet a Jaromír Štětina.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Jytte Guteland, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Stanislav Polčák, Eugen Freund, Frédérique Ries, Heinz K. Becker, Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil, Cécile Kashetu Kyenge a Andi Cristea.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Nicola Caputo, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Konstantinos Papadakis, Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot a Csaba Sógor.

Vystoupili: Julie Ward k řízení vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky a Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


13. Situace v Keni (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Keni (2018/2511(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, David McAllister, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lucke, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Joachim Zeller, Neena Gill, Lola Sánchez Caldentey, Stanislav Polčák a Francisco Assis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Jiří Pospíšil, Andi Cristea a Michela Giuffrida.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


14. Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Marietje Schaake (zpravodajka výboru AFET), Christofer Fjellner za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary k výrokům, které nedávno pronesl místopředseda Ryszard Czarnecki a které se týkaly Róży Gräfin von Thun und Hohenstein (předsedající řečníka přerušil a uvedl, že se odchýlil od tématu a připomněl mu ustanovení čl. 162 odst. 2 jednacího řádu), Daniel Caspary, který se vrátil ke svému vystoupení a rovněž k tématu rozpravy (předsedající znovu připomněl ustanoveni čl. 162 odst. 2 jednacího řádu), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling a Arne Lietz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Klaus Buchner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 17.1.2018.


15. Kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v obchodních dohodách EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000098/2017), kterou pokládá Bernd Lange za výbor INTA Komisi: Kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v obchodních dohodách EU (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Iuliu Winkler za skupinu PPE, Alessia Maria Mosca za skupinu S&D, a Jan Zahradil za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Charles Goerens za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, France Jamet, Jarosław Wałęsa, Jeppe Kofod, Arne Gericke, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Ramona Nicole Mănescu, David Martin, Notis Marias, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Mairead McGuinness, Maria Arena, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Joachim Schuster, Max Andersson, Jude Kirton-Darling, Bronis Ropė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Karoline Graswander-Hainz.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


16. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 616.538/OJME).


17. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:57.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí