Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 януари 2018 г. - Страсбург

2. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в дневния ред от 15 януари 2018 г. (точка 8 от протокола от 15.1.2018 г).

Следователно комисията LIBE е можела да започне преговори след изтичане на крайния срок, предвиден в члет 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност