Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg

2. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od poslancov alebo od jednej alebo viacerých politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelka 15. januára 2018 (bod 7 zápisnice zo dňa 15.1.2018).

Výbor LIBE tak mohol po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia