Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

4. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 34/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0001/2018 - C8-0001/2018 - 2018/2000(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 02/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0002/2018 - C8-0012/2018 - 2018/2015(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 01/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0004/2018 - C8-0013/2018 - 2018/2016(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου