Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. ledna 2018 - Štrasburk

5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - lhůta: 15. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání thaumatinu (E 957) jako látky zvýrazňující chuť a vůni v určitých kategoriích potravin (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - lhůta: 10. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace roubovaného kopolymeru polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - lhůta: 8. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkách (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - lhůta: 13. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění a opravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - lhůta: 13. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, fluopyram, fluxapyroxad, maleinohydrazid, pivo, prášek z hořčičných semen a tefluthrin v některých produktech a na jejich povrchu (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - lhůta: 10. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o změny mezinárodního standardu účetního výkaznictví 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - lhůta: 11. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - lhůta: 12. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - lhůta: 9. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- směrnice Komise, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom (VI) (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - lhůta: 9. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: IMCO

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí