Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. jaanuar 2018 - Strasbourg

5. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide osas (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - tähtaeg: 15. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1333/2008 II lisa taumatiini (E 957) kasutamise osas lõhna- ja maitsetugevdajana teatavates toidugruppides (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - tähtaeg: 10. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa polüvinüülalkohol-polüetüleenglükooli pookekopolümeeri (E 1209) spetsifikatsioonide osas (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - tähtaeg: 8. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses polüglütseroolpolüritsinolaadi (E 476) kasutamisega emulgeeritud kastmetes (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - tähtaeg: 13. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ning parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lõhna- ja maitseainete osas (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - tähtaeg: 13. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate abamektiini, õlle, fluopüraami, fluksapüroksaadi, maleiinhappe hüdrasiidi, sinepiseemnepulbri ja teflutriini jääkide piirnormidega (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - tähtaeg: 10. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi 9 muudatustega (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - tähtaeg: 11. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 (toidu lisaainete kohta) teatavaid keeleversioone (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - tähtaeg: 12. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemiseks (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - tähtaeg: 9. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa III osa punkti 13 kroom (VI) osas (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - tähtaeg: 9. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika