Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 17. siječnja 2018. - Strasbourg

5. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu prijavljenih organizacija za osposobljavanje (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - : 15 travanj 2018)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe taumatina (E 957) kao pojačivača arome u određenim kategorijama hrane (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - : 10 ožujak 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za polivinil alkohol-polietilen glikol graft-kopolimer (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - : 8 travanj 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe poliglicerol poliricinoleata (E 476) u emulgiranim umacima (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - : 13 ožujak 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni i ispravljanju Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aromatičnim tvarima (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - : 13 ožujak 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za abamektin, pivo, fluopiram, fluksapiroksad, maleinski hidrazid, prah sjemenki gorušice i teflutrin u ili na određenim proizvodima (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - : 10 ožujak 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izmjena Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - : 11 ožujak 2018)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o ispravku određenih jezičnih verzija Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - : 12 ožujak 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - : 9 travanj 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Direktiva Komisije o izmjeni točke 13. dijela III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu kroma (VI) radi prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - : 9 travanj 2018)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti