Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 17. janvāris - Strasbūra

5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz deklarētajām mācību organizācijām groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011 (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - termiņš: 2018. gada 15. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz taumatīna (E 957) lietošanu par garšas pastiprinātāju dažās pārtikas kategorijās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - termiņš: 2018. gada 10. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz polivinilspirta-polietilēnglikola piepotēta kopolimēra (E 1209) specifikāciju groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - termiņš: 2018. gada 8. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz poliglicerīna poliricinolāta (E 476) izmantošanu emulģētās mērcēs groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - termiņš: 2018. gada 13. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz dažām aromatizējošām vielām groza un labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - termiņš: 2018. gada 13. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz abamektīna, alus, fluopirama, fluksapiroksāda, maleīnhidrazīda, sinepju sēklu pulvera un teflutrīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - termiņš: 2018. gada 10. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz grozījumiem 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ) (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - termiņš: 2018. gada 11. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.
Atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām atsevišķu valodu versijas (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - termiņš: 2018. gada 12. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - termiņš: 2018. gada 9. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas direktīva, ar ko attiecībā uz hromu (VI) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma III daļas 13. punktu, lai to pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - termiņš: 2018. gada 9. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika