Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 januari 2018 - Straatsburg

5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 betreffende gedeclareerde opleidingsorganisaties (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - termijn: 15 april 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van thaumatine (E 957) als smaakversterker in bepaalde categorieën levensmiddelen betreft (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - termijn: 10 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van polyvinylalcohol-polyethyleenglycol-entcopolymeer (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - termijn: 8 april 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van polyglycerolpolyricinoleaat (E 476) in geëmulgeerde sauzen (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - termijn: 13 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde aromastoffen (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - termijn: 13 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor abamectine, bier, fluopyram, fluxapyroxad, maleïnehydrazide, mosterdzaadpoeder en tefluthrin in of op bepaalde producten (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - termijn: 10 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat wijzigingen in International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 betreft (Voor de EER relevante tekst) (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - termijn: 11 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - termijn: 12 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - termijn: 9 april 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, van punt 13 van deel III van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat chroom (VI) betreft (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - termijn: 9 april 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid