Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 ianuarie 2018 - Strasbourg

5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește organizațiile de pregătire declarate (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - termen: 15 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea taumatinei (E 957) ca potențiator de aromă în anumite categorii de produse alimentare (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - termen: 10 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru copolimerul grefat de alcool polivinilic și polietilenglicol (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - termen: 8 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) în sosuri emulsionate (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - termen: 13 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare și rectificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite substanțe aromatizante (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - termen: 13 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de abamectin, bere, fluopiram, fluxapiroxad, hidrazidă maleică, pudră din semințe de muștar și teflutrin din sau de pe anumite produse (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - termen: 10 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modificările la Standardul Internațional de Raportare Financiară 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - termen: 11 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - termen: 12 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - termen: 9 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Directiva Comisiei de modificare, în scopul adaptării la evoluțiile tehnice și științifice, a punctului 13 din partea III a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește cromul VI (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - termen: 9 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: IMCO

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate