Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. ledna 2018 - Štrasburk

6. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy V a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, v souvislosti se schvalováním dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje estonské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky, pokud jde o tresku obecnou a platýse evropského v rámci rybolovu v Baltském moři (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359, pokud jde o jejich datum použitelnosti (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 20. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU, pokud jde o určení konkrétních položek lodní výstroje, pro něž může být výhodné používání elektronického identifikátoru (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 9. ledna 2018

předáno příslušnému výboru: TRAN

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 24. listopadu 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. prosince 2017

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další jeden měsíc na žádost Rady.

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, pokud jde o regulační technické normy týkající se finančních derivátových nástrojů, které slouží výhradně pro účely zajištění, dostatečně dlouhé doby trvání evropských fondů dlouhodobých investic, kritérií pro hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců a pro ocenění aktiv určených k prodeji a typů a náležitostí zařízení pro neprofesionální investory (C(2017)07967 – 2017/2997(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 4. prosince 2017 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí