Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. sausio 17 d. - Strasbūras

6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Šri Lankos, Trinidado ir Tobago ir Tuniso įtraukimo į priedo I punkto lentelę iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, V ir IX priedai (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl duomenų saugojimo sutarčių, sudarytinų taikant tabako gaminių atsekamumo sistemą, pagrindinių elementų (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl transporto priemonių konstrukcijos ir bendrųjų reikalavimų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 44/2014 ir dėl dviračių ar triračių transporto priemonių bei keturračių tipo patvirtinimo aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 134/2014 (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/654, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 papildomas techniniais ir bendraisiais reikalavimais, susijusiais su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, teksto redakcija estų kalba (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos įpareigojimo iškrauti menkių ir jūrinių plekšnių laimikį, sužvejotą vykdant žvejybą Baltijos jūroje, įgyvendinimo specifikacijos (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas kuriuo dėl taikymo datų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2358 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2359 (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/90/ES papildoma nurodant konkrečius laivo įrenginius, kuriuos gali būti naudinga žymėti elektroniniais žymenimis (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. sausio 9 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 24 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Europos Parlamentui.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Šri Lankos, Trinidado ir Tobago ir Tuniso įtraukimo į priedo I punkto lentelę iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. 2017 m. gruodžio 13 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Tarybai.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 papildomas išvestinių finansinių priemonių, kurios naudojamos tik apsidrausti nuo rizikos, Europos ilgalaikių investicijų fondų pakankamos gyvavimo trukmės, potencialių pirkėjų rinkos ir turto, kuris bus parduodamas, vertinimo kriterijų, taip pat neprofesionaliesiems investuotojams skirtų priemonių rūšių ir savybių techniniais reguliavimo standartais C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėn. nuo gavimo datos t. y. nuo 2017 m. gruodžio 4 d., atsakingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika