Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 17. janvāris - Strasbūra

6. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (C(2017)07688 – 2017/3028(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 18. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (C(2017)07689 – 2017/3029(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 18. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (C(2017)07691 – 2017/3030(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 18. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Šrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 13. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza V un IX pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2017)08351 – 2017/3024(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 14. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula par tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmu ietvaros noslēdzamo datu glabāšanas līgumu pamatelementiem (C(2017)08415 – 2017/3026(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 15. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 44/2014 attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un vispārīgajām prasībām un Deleģēto regulu (ES) Nr. 134/2014 attiecībā uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju saistībā ar divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu (C(2017)08469 – 2017/3025(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 15. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/654, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 par tehniskām un vispārējām prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprinājumu, igauņu valodas versiju (C(2017)08514 – 2017/3033(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 20. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko precizē, kā pildāms izkraušanas pienākums attiecībā uz mencu un jūras zeltpleksti, kas nozvejotas Baltijas jūras zvejniecībās (C(2017)08521 – 2017/3027(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 18. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/2358 un Deleģēto regulu (ES) 2017/2359 groza attiecībā uz to piemērošanas sākumdienu (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 20. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES papildina attiecībā uz tādu konkrētu kuģu aprīkojuma vienību identifikāciju, kuru elektroniska marķēšana var dot labumu (C(2017)09017 – 2018/2505(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 9. janvāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013 C(2017)07834 – 2017/2990(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 24. novembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Šrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 13. decembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Padomes pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE.

Deleģētā akta projekts, attiecībā uz kuru termiņš iebildumu izteikšanai pēc kompetentās komitejas pieprasījuma ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem:

Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/760 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kurus izmanto vienīgi risku ierobežošanas nolūkā, Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu pietiekami ilgu darbības laiku, tirgus novērtēšanas kritērijiem potenciālajiem pircējiem un atsavināšanai paredzēto aktīvu vērtēšanu un privātajiem ieguldītājiem pieejamo sistēmu veidiem un īpašībām (C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 4. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika