Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 januari 2018 - Straatsburg

6. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan de in punt I van de bijlage opgenomen tabel (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen V en IX bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de centrale elementen van de gegevensopslagcontracten die als onderdeel van een traceringssysteem voor tabaksproducten moeten worden gesloten (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 44/2014 wat de voertuigconstructie en algemene voorschriften betreft, en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 wat de voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid voor de goedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Estse versie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/654 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de technische en algemene voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor interne verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen voor de uitvoering van de aanlandingsverplichting voor kabeljauw en schol in de visserij in de Oostzee (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2358 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2359 wat betreft de datum van toepassing ervan (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie ter aanvulling van Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft de identificatie van specifieke artikelen van de uitrusting van zeeschepen die in aanmerking komen voor elektronische labels (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 januari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 november 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan de in punt I van de bijlage opgenomen tabel (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand extra op verzoek van de Raad.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische regelgevingsnormen inzake afgeleide financiële instrumenten die uitsluitend voor afdekking van risico's dienen, de toereikende lengte van de duur van de Europese langetermijnbeleggingsinstellingen, de criteria voor de beoordeling van de markt voor potentiële kopers en de waardering van de te vervreemden activa, en de soorten voorzieningen, alsmede de kenmerken daarvan, die voor niet-professionele beleggers beschikbaar zijn C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 december 2017 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid