Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 ianuarie 2018 - Strasbourg

6. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))


Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor V și IX la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei privind elementele principale ale contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale și a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 privind cerințele referitoare la performanțele de mediu și ale sistemului de propulsie pentru omologarea vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba estonă a Regulamentului delegat (UE) 2017/654 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice și generale referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a specificațiilor privind punerea în aplicare a obligației de debarcare referitoare la cod și cambulă de Baltica în activitățile de pescuit din Marea Baltică (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 20 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea componentelor specifice ale echipamentelor maritime care pot beneficia de etichetarea electronică (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: TRAN

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 24 noiembrie 2017

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni în plus, la cererea Parlamentului European

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 13 decembrie 2017

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: o lună în plus, la cererea Consiliului.

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viață al fondurilor europene de investiții pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieței pentru potențialii cumpărători și pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum și tipurile și caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 4 decembrie 2017, la cererea comisiei competente.
retrimis fond:ECON

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate