Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 17. januar 2018 - Strasbourg

6. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o sprememb Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije v preglednico v točki I Priloge (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. decembra 2017

posredovano pristojnima odboroma: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi PrilogeV in Priloge IX k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o ključnih elementih pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 44/2014 v zvezi z zahtevami za konstrukcijo vozil in splošnimi zahtevami ter spremembi Delegirane uredbe (EU) št.134/2014 v zvezi z zahtevami za okoljske značilnosti in zmogljivost pogonskega sistema za odobritev dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o popravku estonske jezikovne različice Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/654 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih in splošnih zahtev v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim zgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o določitvi specifikacij za izvajanje obveznosti iztovarjanja pri ribolovu trske in morske plošče v Baltskem morju (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 in Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 v zvezi z njunima datumoma začetka uporabe (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 20. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo posameznih predmetov pomorske opreme, za katere se lahko uporablja elektronsko označevanje (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. januarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št.347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. novembra 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 4 dodatne mesece na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije v preglednico v točki I Priloge (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. decembra 2017

Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatni mesec na pobudo Sveta

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

Osnutek delegirane uredbe, za katero je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o izvedenih finančnih instrumentih, ki se uporabljajo izključno za namene zavarovanja, dovolj dolgo življenjsko dobo evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, merili za oceno trga za potencialne kupce in vrednotenje sredstev, ki bodo odprodana, ter vrstami in značilnostmi sistemov, ki so na voljo malim vlagateljem C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 4. decembra 2017 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Zadnja posodobitev: 3. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov