Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 януари 2018 г. - Страсбург

7. Представяне на програмата на Българското председателство на Съвета (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на програмата на българското председателство на Съвета (2017/2910(RSP))

Бойко Борисов (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, и Elena Valenciano, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Syed Kamall, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Андрей Ковачев, Tanja Fajon, Николай Бареков, Илхан Кючюк, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Петър Курумбашев, Ангел Джамбазки и Knut Fleckenstein.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Бойко Борисов.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност