Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. januar 2018 - Strasbourg

7. Præsentation af det bulgarske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Præsentation af det bulgarske formandskabs aktivitetsprogram (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, og Elena Valenciano for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Syed Kamall for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki og Knut Fleckenstein.

Talere: Jean-Claude Juncker og Boyko Borissov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik