Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. jaanuar 2018 - Strasbourg

7. Nõukogu eesistujariigi Bulgaaria eesistumisaja prioriteetide tutvustus (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Nõukogu eesistujariigi Bulgaaria eesistumisaja prioriteetide tutvustus (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki ja Knut Fleckenstein.

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Boyko Borissov.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika