Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 januari 2018 - Straatsburg

7. Presentatie van het activiteitenprogramma van het Bulgaarse voorzitterschap (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Presentatie van het activiteitenprogramma van het Bulgaarse voorzitterschap (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki en Knut Fleckenstein.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Boyko Borissov.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid