Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg

7. Przedstawienie programu działań bułgarskiej prezydencji Rady (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przedstawienie programu działań bułgarskiej prezydencji Rady (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki i Knut Fleckenstein.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Boyko Borissov.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone kilka minut.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności