Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg

7. Prezentácia programu činností bulharského predsedníctva (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prezentácia programu činností bulharského predsedníctva (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE a Elena Valenciano v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Syed Kamall v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki a Knut Fleckenstein.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Boyko Borissov.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie je na chvíľu prerušené)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia