Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg

7. Presentation av det bulgariska rådsordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Presentation av det bulgariska rådsordförandeskapets verksamhetsprogram (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, och Elena Valenciano för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Syed Kamall för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki och Knut Fleckenstein.

Talare: Jean-Claude Juncker och Boyko Borissov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy