Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg

8. Debata z udziałem premiera Irlandii Leo Varadkara na temat przyszłości Europy (debata)
CRE

Debata z udziałem premiera Irlandii Leo Varadkara na temat przyszłości Europy (2017/3023(RSP))

Przewodniczący wygłosił oświadczenie jako wstęp do debaty.

Głos zabrali: Leo Varadkar (premier Irlandii) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Przewodniczący udzielił wyjaśnień na temat braku udziału Parlamentu w grupie zadaniowej wspomnianej przez jego przedmówcę.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF i Diane Dodds niezrzeszona.

Głos zabrał Leo Varadkar.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes i Esther de Lange.

Głos zabrał Leo Varadkar.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności