Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 ianuarie 2018 - Strasbourg

8. Dezbatere cu prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, privind viitorul Europei (dezbatere)
CRE

Dezbatere cu prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, privind viitorul Europei (2017/3023(RSP))

Președintele a făcut o declarație pentru a introduce dezbaterea.

Au intervenit: Leo Varadkar (prim-ministrul Irlandei) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Președintele a adus clarificări cu privire la neparticiparea Parlamentului la grupul operativ menționat de vorbitorul precedent.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Diane Dodds, neafiliată.

A intervenit Leo Varadkar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes și Esther de Lange.

A intervenit: Leo Varadkar.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate