Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg

8. Rozprava s predsedom vlády (Taoiseach) Írska Leom Varadkarom o budúcnosti Európy (rozprava)
CRE

Rozprava s predsedom vlády (Taoiseach) Írska Leom Varadkarom o budúcnosti Európy (2017/3023(RSP))

Predseda vystúpil s vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

Vystúpili: Leo Varadkar (predseda vlády Írska) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Predseda uviedol bližšie informácie k neúčasti Parlamentu na pracovnej skupine, o ktorej sa zmienil predchádzajúci rečník.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa.

V rozprave vystúpil Leo Varadkar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes a Esther de Lange.

V rozprave vystúpil Leo Varadkar.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia