Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0295(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0390/2017

Ingediende teksten :

A8-0390/2017

Debatten :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Stemmingen :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Notulen
Woensdag 17 januari 2018 - Straatsburg

10.1. Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0006)

Het woord werd gevoerd door:

Indrek Tarand, over de volgende stemming.

Het woord wordt gevoerd door Klaus Buchner (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid