Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0819(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0003/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0003/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.2
CRE 17/01/2018 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

10.2. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Eva Lindström (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Eva Lindström ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ EVA LINDSTRÖM

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0007)

Το Κοινοβούλιο εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί η Eva Lindström μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρεμβάσεις

Indrek Tarand (εισηγητής) πριν την ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου