Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0820(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0002/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0002/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0008

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

10.3. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Tony James Murphy (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Tony James Murphy ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ TONY JAMES MURPHY

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0008)

Το Κοινοβούλιο εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Tony James Murphy μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρεμβάσεις

Ο Indrek Tarand (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 1, η οποία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου