Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0820(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0002/2018

Ingivna texter :

A8-0002/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/01/2018 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0008

Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg

10.3. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Tony James Murphy (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utnämningen av Tony James Murphy till ledamot av revisionsrätten [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 17.1.2018)

TONY JAMES MURPHYS KANDIDATUR

Antogs (P8_TA(2018)0008)

tillstyrkte rådets förslag till utnämning av Tony James Murphy till ledamot av revisionsrätten.

Inlägg:

Indrek Tarand (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag som syftade till att lägga till en ny punkt efter punkt 1. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy