Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 ianuarie 2018 - Strasbourg

10. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0006)

Intervenții

Indrek Tarand, cu privire la următorul vot.

A intervenit Klaus Buchner (raportor), după votare, pentru a solicita ca această tchestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


10.2. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Eva Lindström (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a Evei Lindström ca membră a Curții de Conturi [14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 a PV din 17.1.2018)

CANDIDATURA EVEI LINDSTRÖM

Adoptat (P8_TA(2018)0007)

Parlamentul a emis un aviz favorabil cu privire la propunerea Consiliului de numire a Evei Lindström ca membră a Curții de Conturi.

Intervenții

Indrek Tarand (raportor), înainte de votare.


10.3. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Tony James Murphy (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind numirea lui Tony James Murphy ca membru al Curții de Conturi [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 a PV din 17.1.2018)

CANDIDATURA LUI TONY JAMES MURPHY

Adoptat (P8_TA(2018)0008)

Parlamentul a emis un aviz favorabil cu privire la propunerea Consiliului de numire a lui Tony James Murphy ca membru al Curții de Conturi.

Intervenții

Indrek Tarand (raportor) a prezentat un amendament oral pentru a adăuga un nou punct după punctul 1. Amendamentul oral a fost reținut.


10.4. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0009)

Intervenții

Miapetra Kumpula-Natri, cu privire la derularea votării.

Au intervenit José Blanco López (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


10.5. Eficiența energetică ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0010)

Intervenții

Markus Pieper, cu privire la derularea votării.

Au intervenit Miroslav Poche (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


10.6. Guvernanța uniunii energetice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportori: Michèle Rivasi și Claude Turmes (A8-0402/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0011)

Au intervenit Claude Turmes (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate