Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 ianuarie 2018 - Strasbourg

11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport José Blanco López - A8-0392/2017
Daniel Hannan, Alex Mayer, Gilles Pargneaux, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Molly Scott Cato și Tibor Szanyi

Raport Miroslav Poche - A8-0391/2017
Michaela Šojdrová, Notis Marias și Tibor Szanyi

Raport Michèle Rivasi și Claude Turmes - A8-0402/2017
Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Notis Marias și Tibor Szanyi.

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate