Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg

11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: José Blanco López - A8-0392/2017
Daniel Hannan, Alex Mayer, Gilles Pargneaux, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Molly Scott Cato a Tibor Szanyi

Správa: Miroslav Poche - A8-0391/2017
Michaela Šojdrová, Notis Marias a Tibor Szanyi

Správa: Michèle Rivasi a Claude Turmes - A8-0402/2017
Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Notis Marias a Tibor Szanyi.

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia