Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg

15. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Przewodniczący przypomniał, że zalecenie komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 389/2013 ustanawiające rejestr Unii (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym we wtorek 16 stycznia 2018 r. (pkt 10 protokołu z dnia 16.1.2018).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu w dniu jutrzejszym, tj. 18 stycznia 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności