Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. tammikuuta 2018 - Strasbourg

16. Venäjä – propagandan vaikutus EU-maihin (ajankohtainen keskustelu)
CRE

Venäjä – propagandan vaikutus EU-maihin (2018/2507(RSP))

Sandra Kalniete käytti puheenvuoron alustaakseen PPE-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen).

Puheenvuorot: Esteban González Pons, Liisa Jaakonsaari, Roberts Zīle, Johannes Cornelis van Baalen, Barbara Spinelli, Rebecca Harms, Jörg Meuthen, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam ja Ruža Tomašić.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson ja Ramona Nicole Mănescu.

Puheenvuorot: Julian King ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Maria Grapini käytti puheenvuoron antaaksen henkilökohtaisen lausuman Cristian Dan Predan keskustelun aikana esittämien huomautusten johdosta.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö